Zwroty i reklamacje

Robimy wszystko, aby nasze produkty były wykonane z jak największą starannością. Jednak w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, istnieje możliwość zareklamowania zakupionego produktu.

W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny:

Formularz reklamacyjny

Do wypełnionego formularza reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu (paragon, wyciąg z konta) oraz odesłać wraz z zakupionym produktem na adres:
 
Papiery Wartościowe
Ul. Niagary 15
05-509 Józefosław

Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, przed upływem tego czasu Klient zostanie poinformowany o decyzji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji.
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
Każdy zakup w sklepie Papiery Wartościowe podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
W celu odstąpienia od umowy, należy poinformować biuro obsługi sklepu o chęci odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać, wraz z zakupionym produktem drogą pocztową na adres:

Papiery Wartościowe
Ul. Niagary 15
05-509 Józefosław

Zachęcamy do skorzystania z formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem:

Formularz odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie obejmuje zamówień indywidualnych, tzn. towarów modyfikowanych na wyraźną prośbę Klienta.

W przypadku odstąpienia od umowy, zostają zwrócone wszelkie koszty zakupu, w tym koszty przesyłki (jeśli wybrany został najtańszy sposób dostarczenia przesyłki). Klient ponosi jedynie koszty zwrotu przesyłki do sklepu.
Zwrot środków dokonywany jest w ciągu 14 dni od dostarczenia zwracanego produktu/produktów do sklepu w sposób wskazany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

Instagram